Reglement Karpervissen

dienen de overige handelingen in het water gedaan te worden. Het doel van dit reglement is de veiligheid en het welzijn van de vissen en vissers te waarborgen. Daar de vissen qua sturing van een en ander in een achtergestelde positie verkeren is de visser altijd verantwoordelijk voor fouten bij het vissen en daaromheen.

Aankomst en bezoekers
– Tijd van aankomst : 12.00 uur
– Tijd van vertrek : 10.00 uur
– Bij aankomst dient u zich te melden en te legitimeren bij de beheerder. Zonder toestemming van de beheerder is aanwezigheid op de locatie niet toegestaan.
 Gasten dienen zich van te voren te melden bij de beheerder. Gasten dienen hun auto voor op de parkeerplaats bij de bedrijfswoning te parkeren en mogen niet met de auto naar achteren rijden.
– Eenieder die zich op het terrein begeeft doet dat geheel voor eigen rekening en risico. Eenieder die ongeacht op welke wijze zich in of op het water begeeft is verplicht zich gedurende die tijd te voorzien van een adequaat reddingsmiddel en is zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk en doelmatig gebruik daarvan. Zwemmen en/of duiken is verboden. Drugsbezit en/of gebruik en/of overmatig alcoholgebruik is verboden.
– Personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding en volledige verantwoordelijkheid van volwassenen het terrein betreden en van de mogelijkheden die het entreebewijs bied gebruik maken.

Reserveren, betalen en annuleren.
– Uw reserveert uw stek door het invullen van het reserveringsfomulier op de website. U ontvangt een bevestigingmail incl. de betalingsgegevens. De aanbetaling van 50% van het totaalbedrag dient 14 dagen na ontvangst van deze bevestiging betaald te zijn. Indien dit niet het geval is, vervalt uw reservering automatisch. 8 weken voor aanvang  betaald u de overige 50% van het totaalbedrag. Indien de aanvang binnen 8 weken van de reserveringsdatum is, betaald u het volledige bedrag.

Indien u uw karpertrip wilt annuleren doet u dat via de mail.
– Annuleringen binnen 14 dagen na ontvangst bevestiging: Geen betalingsverplichting
– Annuleringen na 14 dagen na ontvangst bevestiging en voor 8 weken voor aanvang: 50% van het totaalbedrag wordt in rekeking gebracht
– Annuleringen binnen 8 weken voor aanvang: 100% van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht.

Reserveringen kunnen alleen in overleg overgenomen worden door iemand anders. Wij raden u aan een annuleringsverzekering an te sluiten.

Algemeen
– Alle afval, daaronder óók en met name sigaretten en sigaren peuken en in plastic verpakte uitwerpselen van honden, dient in de daartoe bestemde afvalzakken te worden gedeponeerd. De afvalzakken dienen mee naar huis genomen te worden.
– Muziek is alleen op een wijze voor derden niet hoorbaar toegestaan. Open vuur is niet toegestaan.
– Gebruik voor uw behoefte de sanitaire voorzieningen
– Auto’s van de vissers mogen op de daarvoor aangegeven plaatsen worden geparkeerd.  Tijdens het opzetten en inpakken mag de auto bij de stek gereden worden (indien mogelijk). Tijdens de vissessie mag niet met auto’s rondom de karpervijver gereden worden en moet de auto ten alle tijden op de parkeerplaats blijven staan. Op de parkeerplaats en ook het overige terrein is het wegenverkeersreglement van toepassing
– Respecteer de natuur en haar omgeving. Het snoeien van bomen, takken of struiken is niet toegestaan. Indien u last ondervindt van takken, bel dan de beheerde

Visbehandeling
Alle karpers boven de 15 kg (geschat gewicht) moeten volledig in het water worden behandeld. Onthaken, wegen en fotograferen. Indien een karper na het wegen boven de 15 kg blijkt te zijn. Zorg voor gezondheid en welzijn van de vissen heeft een hoge prioriteit op De Ronde Bleek. Let er altijd op dat de vinnen langs het lijf in de richting van de staart van de vis liggen voor die uit het water te tillen.. Wonden bij de vissen moeten behandeld worden met daarvoor specifiek bestemde middelen, b.v. klinik van Kryston. De gevangen vis, en de bij vangst te gebruiken materialen dienen goed nat gehouden te worden, en na weging en/of fotograferen terstond in het water te worden terug gezet bij de stek waar de vis is geland. Fotograferen alleen laag bij de grond, dus nooit recht opstaand en de vis hoog op tillen. Zorg dat de vis altijd boven de onthaakmat opgetild wordt. Draag de vissen nooit op de armen naar het water maar gebruik altijd de weegzak.

– Indien een karper zich vast zwemt in de obstakels, neem dan contact op met de beheerder. Ga niet onnodig trekken. De beheerder zal je begeleiden naar de karper om hem samen te bevrijden.
– Zieke en/of gewonde karpers dienen bij vangst in het water te worden gehouden en direct telefonisch gemeld te worden aan de beheerder 06 – 13 23 06 90. Dit ongeacht het tijdstip van de vangst. Houdt de karper in het schepnet of de weegzak in het water totdat de beheerder ter plaatse is.

Stekken
– Er mag van alleen gevist worden van de stekken 1nen 5.
– Minimaal 1 visser moet ten alle tijden op de stek blijven. Het is verboden om de hengels onbeheerd achter te laten of de hengels op een andere stek te plaatsen dan de stek is toegewezen.
– Tevens dient men zich te houden aan de voor de stekken afgebakende delen van de vijver.
– Elke stek is voorzien van een vissers hut, maar er is ook een mogelijkheid om een tent op te zetten. Het gebruik van tenten mag alleen in camouflage kleuren, dit is uitsluitend ter beoordeling van de beheerder.
– Het betreden van het water is alleen toegestaan op de stekken. Wegens het grillig bodemverloop is het verboden om vanaf de steile kant het water te betreden.
– Tijdens de vissessie mag niet met auto’s rondom de karpervijver gereden worden en moet de auto ten alle tijden op de parkeerplaats blijven staan
– De visstek en omgeving dient tijdens de vissessie schoon te worden gehouden en eveneens schoon achter te worden gelaten bij het einde van de vissessie.
– Het is niet toegestaan om op ander water te vissen, tenzij toestemming  van de beheerder.

Materiaal
– Er mag met maximaal 3 hengels per persoon gevist worden.
– Lijndikte minimaal 0,30 mm
– Haken met mircobarb zijn toegestaan, maximaal haakmaat 4.
– Onthaakmat, schepnet en weegzak zijn aanwezig op de stek. Het is niet toegestaan uw eigen onthaakmat, schepnet en/of weegzak te gebruiken of op het terrein te hebben.
– Er mag niet gevist worden met gevlochten hoofdlijn, leadcore en/of leaders of het vastenloodsysteem (bij lijnbreuk moet de vis het lood direct kwijt kunnen raken).
– Het gebruik van tube (minimaal 30 cm) is verplicht. “Naked” vissen is niet toegestaan
* Let op: Vanaf 1 januari 2023 mag er (alleen in overleg met de beheerder) met visveileige leaders gevist worden. Voor aanvang van de trip moet er een foto van de montage verstuurd worden om deze te beoordelen. Tijdens het vissen kan deze gecontroleerd en vergeleken worden. Zonder toestemming van de beheerder is het gebruik van een leader absoluut niet toegestaan!
– Het gebruik van bewaarzakken is verboden. De aanwezige weegzakken mogen niet als bewaarzakken worden gebruikt.

– Alleen staafmarkers zijn toegestaan. Het gebruik van H-markers of andere permanente markers zijn niet toegestaan.
– Een voerboot is toegestaan. Elke stek is voorzien van boten, eigen boten zij niet toegestaan! Bij gebruik van een boot is het dragen van een zwemvest verplicht. (Indien u zelf niet in het bezit bent van een zwemvest kunt u deze bij de Ronde Bleek huren voor € 5 per dag) Binnen eigen vissector/stek mag de boot naar eigen inzicht gebruikt worden om te voeren of om de lijnen uit te varen. Buiten de eigen vissector mag de boot alleen worden gebruikt bij calamiteiten. Bij calamiteiten neem contact op met Jan Kursten 06 1323 0690 (ook ‘s nachts).

Aas
– Het is toegestaan uw eigen partikels mee te nemen (zelf bereid of kant-en-klaar). De partikels kunnen meerdere malen gecontroleerd worden om de gezondheid van de karpers te garanderen. Er kunnen ook partikels bij de Ronde Bleek gekocht worden.
– Er mogen alleen verse of diepvries boillies worden gebruikt. Zolang er geen  conserverings-middelen in de boillies zitten mogen ze gebruikt worden.
– Voer dat  bedorven is niet in het meer gooien maar in de afvalbak.

Tot slot

Bij afwijkende en alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet is alleen de beheerder bevoegd te bepalen wat en hoe er dient te gebeuren. Opdrachten en aanwijzingen door of namens de beheerder dienen onverwijld te worden opgevolgd. Bij vragen aangaande het verblijf op De Ronde Bleek contact nemen met de beheerder 06 – 13 23 06 90.

De Ronde Bleek en haar medewerkers doen er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is dat u als gast zich weidelijk gedraagt en respect toont voor de omgeving waarin u mag verpozen. Ter stimulering daarvan behouden wij ons het recht voor om voor iedere overtreding van dit reglement en/of anderszins misdragen de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden. Bij ernstige misdraging is de overeenkomst geschonden en dragen wij op zonder restitutie van betalingen het terrein te verlaten. Bij (een vermoeden van) diefstal wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie.

De Ronde Bleek wenst u een aangenaam verblijf en een goede visvangs


Reserveren