Aquacultuurbedrijf

De Ronde Bleek is primair een aquacultuurbedrijf. Op de Ronde Bleek worden verschillende soorten vis gekweekt voor zowel consumptie als de sportvisserij. De hoofdsoorten die gekweekt worden op de Ronde Bleek zijn de forel (regenboog en bruine) en de karper. Maar ook zeelten, baarzen, voorns en andere witvissoorten worden op de Ronde Bleek gekweekt.

Geschiedenis

”De Ronde Bleek” ligt in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant ca.20 km vanaf Eindhoven. Het gebied is een omstreeks begin 20 e eeuw ontgonnen landbouw enclave. Dit door de vennen Peelven, Turfven en Ronde Bleek droog te leggen en tezamen met de omgevende woeste grond in cultuur te brengen. Het laatste stukje ontginning van de woeste grond is nog door de huidige eigenaar pas midden jaren 50 vorige eeuw met hand en paardenkracht uitgevoerd. Vanaf omstreeks 1985, mede vanwege de overschot producties al in die periode, is alles in het werk gesteld om dit land weer om te zetten in water. Dit voor de productie van de toen, en ook nu nog bestaande vraag naar levende forel voor de Nederlandse markt. Met name ten behoeve van de hengelsport. Een andere reden om het roer om te gooien was het besef dat de toenmalige wijze van agrarische producties meer en meer maatschappelijke weerstand ondervonden en mede daardoor onvoldoende duurzaam perspectief bood.

De aanleg van het water ten behoeve van de kwekerij is in 1995 aangevangen. Water ten behoeve van een kwekerij geschikt voor een rendabele teelt van forellen. Echter de benodigde omvang van het geplande diepe meer is nog steeds niet voltooid. Door het stelselmatig in gebreke blijven van de aannemer en daaruit volgende problemen laat het beperkt aanwezige diep water slechts een geringe productie toe. Externe omstandigheden maken het vooralsnog niet mogelijk om het grote meer gereed te maken voor de geplande en om economische reden noodzakelijke productieomvang van de kwekerij. Het gevolg is dat er vooralsnog onvoldoende forel kan worden geproduceerd om het bedrijf op basis van groothandelsprijzen rendabel te kunnen exploiteren.

Inmiddels is het 2009, en bestaat er naast de vraag naar levende forel voor de hengelsport tevens vraag naar meer gelegenheden waar hengelaars specifiek op forel en /of karper kunnen vissen. Met name vliegvislocatie’s voor roofvis en specifieke karpermeren worden steeds meer gevraagd. Dat tesamen met de aanwezige specifieke maar kleine productie capaciteit heeft ons doen besluiten om het een met het ander te combineren, en daarmee van een probleem een kans te maken. Dit door de aanwezige kleine productiecapaciteit te combineren met afzet aan particulieren door te laten vissen op de eigen meren.

Forel

Het grootste gedeelte van de forel wordt opgekweekt tot grote forellen voor de sportvisserij of consumptie. Maar met regelmaat worden er in de speciaal ingerichte kwekerij van ei tot volwassen vis gekweekt. Naast regenboogforel worden ook bruine forellen (op)gekweekt.

Karper

Karpers worden op natuurlijke wijze gekweekt op de Ronde Bleek. Van ei tot 20+ kg karper. De Ronde Bleek heeft eigen, prachtige ouderdieren welke jaarlijks zorgen voor vele hoog gebouwde, goed groeiende, rijkbeschubde spiegelkarpers. Jaarlijks worden de jonge karpersgesorteerd en worden een of meerdere ouderdieren vervangen om de diversiteit te kunnen behouden.

Zeelt

Ook de zeelt doet het zeer goed op de Ronde Bleek. In 2014 zijn er enkele volwassen zeelten uitgezet en inmiddels wemelt het van de jonge zeelten. Heel duidelijk is te zien dat er verschillende maten zijn en dus zeelten uit verschillende jaargangen. Prachtige dieren die ook goed zijn voor het biologisch evenwicht in de vijver!

Ruischvoorn

De Ruischvoorns op De Ronde Bleek zijn niet uitgezet maar hebben zich op natuurlijke wijze gevestigd en de aantallen worden jaarlijks groter. Menig vliegvissers wordt blij verrast met deze prachtige vissen.

Baars

Als eerste na de aanleg van het water is er spontaan een flinke populatie baarzen in ons water tot ontwikkeling gekomen. De vangsten worden vaak als troost prijs ervaren wanneer de forellen er even minder zin in hebben.

Van ei tot volwassen Forel