Nieuwe stekken!

Er wordt deze winter hard gewerkt aan de karpervijver. Stek 1,2 en 5 worden helemaal opgeknapt. Zaterdag is een begin gemaakt aan stek 2. Dat begint er al op te lijken!