Update Karpervijver

Op de eerste plaats willen wij al onze volgers van harte bedanken voor de massale en meelevende steun en reacties. Het heeft ons gesterkt om te trachten door te kunnen gaan met de kweek zowel als de visserij.

Van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ontvingen wij het bericht dat de karpervisserij op De Ronde Bleek van haar niet gesloten hoeft te blijven. Ook hoeven de gevangen karpers van de NVWA niet gedood te worden zo aanvankelijk was aangegeven. De werkwijze en verantwoordelijkheid daarvoor is daarmee weer geheel voor onze eigen rekening en verantwoording. Zo als altijd al het geval was in onze bedrijfsvoering zullen wij trachten daar verantwoord mee om te gaan. De situatie thans is dat op de grote vijver waar de uitbraak als eerste tot dode karpers heeft geleid reeds ruim 3 weken geen doden meer zijn aangetroffen.

Op de kleine kweekvijvers komt nog dagelijks sterfte voor al lijkt het er op dat het aantal sterfgevallen per dag terug loopt. Nog geen hosanna dus maar voorzichtige hoop dat het verlies van mooie karpers naar een einde loopt en er een substantieel gedeelte de ramp heeft overleefd.

Daar wij niet weten hoe de grotendeels in leven gebleven karper populatie op onze wateren verzwakt is door de uitbraak met KHV gaan wij zelf met de hengel vissen en proberen te vangen, inmiddels hebben Maikel en Tim al een paar karpers weten te vangen, waaronder Little Swarovski! Afhankelijk van de conditie van de karpers en de animo om het aangeboden aas te nemen zullen wij over enige tijd een beslissing nemen of en indien dat verantwoord lijkt wanneer we de visserij door onze klanten weer openen. Van de bevindingen zullen wij verslag uitbrengen zodra dat zinvol is