Juli: Maand der giganten

Juli en augustus zijn vaak zeer goede maanden op De Ronde Bleek. Dit ondanks de hitte. Ook juli 2020 was weer een topmaand. Bijna alle toppers zijn gevangen, welliswaar afgepaaid (eind juni) en dus niet op topgewicht, maar nog steeds super vangsten! Onder de toppers die gevangen zijn in juli zit ook Vlugge Japie op 27,8 kg en Walter op 23,8 kg. Wat zullen ze wegen als ze weer vol zijn? Gaat Vlugge Japie over de 30 kg?