Forelvissen gesloten

Nu de watertemperatuur een voor de forellen te hoge waarde heeft bereikt en het er naar uitziet dat dat vooralsnog niet gaat veranderen in positieve zin hebben we besloten de vliegvisserij op forel te sluiten. De kreken blijven nog wel open voor vliegvissers die op karper, baars, voorn en zeelt willen vissen.