Veranderingen karpervijver

Nu 2017  achter ons ligt zijn wij bezig om de karpervisserij op De Ronde Bleek een kwaliteitsimpuls te geven. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd veel vis gevangen op open water en op grotere dieptes. Vele karpers passeerde de 15 kg en de Baron werd voor het eerst gevangen boven de 25 kg. Tevens zijn er 25 parels van jonge karpers toegevoegd aan het huidige bestand. Allemaal echte Ronde Blekers, geboren en getogen op de Ronde Bleek. We hebben hoge verwachtingen van deze karpers en zien volgend jaar met spanning tegemoet. Gaan er nog enkele karpers over de magische 20 kg grens? Blijft de Baron maar doorgroeien? Wat doen de nieuwe schoonheden/ uitzetters? 2018 beloofd een bijzonder mooi jaar te gaan worden. Samen met de gedreven vrijwilligers zijn we continue bezig om verbeteringen te bedenken en door te voeren. Daarbij is de input van onze gewaardeerde gasten/karpervissers zeer belangrijk. Deze winter worden er dan ook enkele wijzigingen doorgevoerd die wij van hen hebben vernomen en een positieve invloed hebben op de vangsten, de beleving, het comfort en de veiligheid van de vissen en de visser zullen hebben.

De grootste wijziging voor 2018 is het maximum aantal vissers wat gelijkertijd op de plas wordt toegelaten. Dit wordt teruggebracht van 6 naar 4. Hiermee krijgen de vissers meer ruimte en verwachten wij dat de vangsten toenemen door de afname van de lijndruk. Indien je de vijver geheel afhuurt kun je nog met maximaal 6 personen en maximaal 18 hengels komen vissen. Het mooie voor onze gasten is dat we besloten hebben dat de afname van het aantal vissers geen invloed heeft op de prijs! De prijs is sinds de opening in 2009 nog steeds onveranderd gebleven! Dús, meer, mooiere en grotere karpers, mooiere stekken en materiaal, maar onveranderde prijs is wat we voor 2018 bieden.

Om de vissers meer kans op vangsten en viscomfort te geven wordt de stekindeling aangepast. De stekken 2b,3 en 4 aan de lange zijde van de vijver worden gesloten. De hutten blijven staan en de oevers daar worden beplant. Hierdoor ontstaat er meer rust aan die zijkant. Stek 1, 2a en 5 blijven open. Stek 1 en 2a worden één persoonsstekken en stek 5 blijft een twee persoonsstek. Met twee personen kun je stek 1 en 2a boeken en samen op stek 1 of stek 2a gaan zitten. Zo wordt er slechts van twee kanten van de vijver gevist en kruisen er zich geen lijnen. We nemen nog contact op met de voor 2018 reeds aangenomen reserveringen om de wijzigingen uit te leggen en waar nodig aan te passen. De drie blijvende stekken worden deze winter aangepast voor meer viscomfort c.q betere bevisbaarheid van de gehele stek. Ook en met name bij fluctuerende waterstanden.

Als laatste zijn er nieuwe weegzakken en schepnetten van Trakker aangeschaft. De huidige weegzakken hadden problemen met de ritsen. Vanaf 2018 ligt alleen de onthaakmat nog standaard op de stek en dien je de schepnetten en weegzakken bij aankomst mee te nemen en bij vertrek onbeschadigd in te leveren bij de leiding alvorens de borg terug te kunnen ontvangen.
Verder zullen er nog een paar kleine wijzigingen doorgevoerd gaan worden, maar die moeten we nog goed uitwerken alvorens we deze publiceren.

Met de bovenstaande wijzigingen zijn wij er van overtuigd dat de kwaliteit en de beleving van de karpervisserij op de Ronde Bleek een positieve impuls krijgt.